Untitled-1


"คิดส์ใส ใจสะอาด เพื่อชาติ เพื่อในหลวง"

เปิดประตูสู่ความเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ มาร่วมคิดใสใจสะอาด สร้างเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี กับโครงการ "คิดใส ใจสะอาด เพื่อชาติ เพื่อในหลวง" พบมหกรรมความรู้และความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม 5 ด้านหลัก
  • นิทรรศการความรู้จากสถาบันวิมุตตยาลัย ในโซนศาสนา
  • ค้นหาอาชีพในฝัน และเติมเต็มทักษะพัฒนาสมอง ในโซนการศึกษา
  • ตื่นตา ตื่นใจกับศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค ในโซนศิลปวัฒนธรรม
  • สุขภาพแข็งแรง ในโซนกีฬา
  • สร้างหัวใจรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม แบบ 360องศา ในโซนสิ่งแวดล้อม และบูธกิจกรรมอีกมากมาย
  • เวทีจำลองฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ จากพี่ๆผู้ประกาศข่าว ครอบครัวข่าว3
  • ดนตรีสนุกๆ พัฒนา IQ,EQ จากครู้อ๊อด คีรีบูน
  • วาดภาพสร้างจินตนาการ กับครูชลิต กลิ่นสี

clip มิวสิควีดีโอ เพลงคิดใส
ที่มาของโครงการ

ประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำกัด จึงได้จัดทำโครงการ "คิดใส ใจสะอาด เพื่อชาติ เพื่อในหลวง " อันเป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทย คิดดี ทำดี ทั้ง กาย วาจา ใจ สร้างสรรค์ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อแผ่นดินสยามอยู่ยั้งยืนยงชั่วลูกชั่วหลาน และเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554

สัมภาษณ์ กับโครงการ
คิดใส ใจสะอาด
เพื่อชาติ เพื่อในหลวงดูทั้งหมด ขับร้องโดย ตุ้ย AF
Download .MP3 | เนื้อเพลง Clickที่นี่

บริษัท markinmedia จำกัด 18/141 หมู่ 8 หมู่บ้านปริญลักษณ์ ถนนเกษตร-นวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2508-0818 แฟกซ์ 0-2508-0818
www.markinmedia.co.th