กำหนดการเข้าค่ายเยาวชน โครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4” วันที่ 17 – 20 กันยายน 2561

วันที่ 17 กันยายน 61

06.00 - 07.00 น. - คณะเยาวชนผู้เข้าประกวดในโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ลงทะเบียน ณ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ( แผนที่บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด )

07.00 – 09.30 น. - คณะเยาวชนผู้เข้าประกวดในโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เดินทางไปสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

09.30 – 21.00 น. - คณะเยาวชนผู้เข้าประกวดในโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งร้อง เล่น เต้น แสดง EQ และ IQ โดยสถาบัน 360 VAcademy ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 18-19 กันยายน 61

06.00 – 21.00 น. - คณะเยาวชนผู้เข้าประกวดในโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งร้อง เล่น เต้น แสดง EQ และ IQ โดยสถาบัน 360 VAcademy ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ 20 กันยายน 61

06.00 – 09.00 น. - คณะเยาวชนผู้เข้าประกวดในโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เดินทางเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ Ultra Arena Show DC กรุงเทพมหานคร

09.00 – 17.00 น. - การประกวดรอบชิงชนะเลิศของโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สิ่งที่ผู้เข้าประกวดในโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 จะต้องเตรียมเข้าค่าย มีดังนี้

1. กางเกงวอร์ม จำนวน 2 ตัว (เพื่อใช้ในกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะ)
2. กางเกงยีนส์หรือกางเกงผ้าแบบสุภาพสีขาว จำนวน 1 ตัว (เพื่อใช้แสดงโชว์งาน Grand Opening)
3. ชุดไทยประจำภาค จำนวน 1 ชุด (เพื่อใช้ในการประกวดชิงรางวัลรักษ์ความเป็นไทย)
4. ชุดสำหรับการแสดงรอบชิงชนะเลิศ

5. รองเท้าผ้าใบ / รองเท้าแตะ
6. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

***หมายเหตุ***

- ทางโครงการจะเตรียมเสื้อยืดเพื่อใช้ในการเข้าค่ายทำกิจกรรมให้คณะเยาวชนผู้เข้าประกวด คนละ 4 ตัว
- ทางโครงการได้เตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ให้เรียบร้อยแล้ว กรณีผู้เข้าประกวดที่ต้องใช้ยารักษาโรคประจำตัวหรือกำลังอยู่ในการดูแลของแพทย์จะต้องแจ้งกองประกวดให้รับทราบ
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในค่ายเยาวชน โครงการ “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” วันที่ 17-20 กันยายน 2561
ณ สวนนงนุช พัทยา และ Ultra Area Hall At Show DC1. ห้ามเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในยามวิกาล
2. ห้ามเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ ออกนอกบริเวณที่พักในยามวิกาล
3. ห้ามเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในค่ายโดยเด็ดขาด
4. ห้ามเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ ลักลอบเล่นการพนัน เสพของมึนเมา ยาเสพติด บุหรี่ ฯลฯ หรือการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
5. ห้ามเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ นำทรัพย์สินมีค่าเข้ามาในค่ายฯ โดยเด็ดขาด ได้แก่ สร้อย แหวน ฯลฯ เพื่อป้องกันการสูญหาย หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหายขึ้น ทางโครงการจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
6. เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ จะต้องให้ความร่วมมือกับทางโครงการฯ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ตามเวลาที่โครงการฯกำหนดให้
7. เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ จะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมา ประกอบด้วย ของใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันและชุดสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมในค่าย
8. เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี ทั้งกายวาจาใจ
9. เมื่อมีปัญหาส่วนตัวใดๆเกิดขึ้นทั้งของตนเองและผู้อื่น เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการฯทันที ไม่อนุญาตให้ตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆเพียงลำพัง โดยเด็ดขาด


ทั้งนี้เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในค่ายฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของโครงการฯดังกล่าวข้างต้นนี้อย่างเคร่งครัดทุกประการ
เพื่อให้ค่ายฯ สุดยอดเยาวชน “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ยืนยันสิทธิ์ผ่าน www.kidssai.com ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2561 เท่านั้น โดยจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคิดใสไทยแลนด์ แคมป์ของสถาบัน 360 VAcademy ในวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน ณ Ultra Arena Show DC ได้

***คะแนนการเข้าค่ายจะเป็นการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดประเภทการสมัครแต่อย่างใด

***ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดังกล่าว ทางโครงการฯ จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยทันที

17-19 กันยายน 2561

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าค่ายคิดใสไทยแลนด์ แคมป์ของสถาบัน 360 VAcademy ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเดินทางมายังจุดนัดพบ เพื่อลงทะเบียน ณ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2561

การประกวดแข่งขัน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ณ Ultra Arena Show DC
โดยผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องแสดงความสามารถบนเวทีเพื่อเป็นการคัดเลือกรอบสุดท้าย พร้อมประกาศผลรางวัลสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4
โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้


ประเภท Dancing Contest• รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสิทธิ์เซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท


ประเภท Music Contest• รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสิทธิ์เซ็นสัญญาค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เพื่อร่วมงานกับค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เม้นท์ โดยร่วมทำซิงเกิ้ลเพลงในสไตล์ของคุณประกอบภาพยนตร์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท


ประเภท Acting Contest• รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 (ชาย 1 ตำแหน่ง และ หญิง 1 ตำแหน่ง) ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสิทธิเซ็นสัญญา เพื่อร่วมงานกับค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมงาน อาทิ นักแสดงในภาพยนตร์ ละคร ซิทคอม ถ่ายแบบปกนิตยสาร งาน Event งานโฆษณา ตามที่กำหนด
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล 8,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท
• รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัลละ 3,000 บาท

รางวัลพิเศษ

ทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 ทุน โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ที่เข้าร่วมค่ายคิดใสไทยแลนด์ แคมป์ของสถาบัน 360 VAcademy โดยการเก็บคะแนนในค่ายเท่านั้น

รางวัลรักความเป็นไทย

ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องนำชุดที่แสดงถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย เพื่อเข้าประกวดชิงรางวัลในคืนวันที่ 19 กันยายน 2561

รางวัล Popular Vote

คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและมีผลโหวตสูงสุดจากผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศ


สร้างสรรค์โดย

สนับสนุนโดย


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด190
ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรสอบถาม 02-5195559 ต่อ 12

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/kidsaithailand


Copyright © 2015-2017 by Kidsai Thailand Season 3. All Right Reserved.

Google+