9 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก Online Audition เพื่อเข้าสู่รอบ Live Audition
โดยแบ่งเป็นประเภท ดังนี้

• Acting Contest 16 คน (แบ่งประเภท ชาย 8 คน หญิง 8 คน)
• Music Contest 10 ทีม
• Dancing Contest 10 ทีม

**หมายเหตุ** การประกาศผลไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10-14 สิงหาคม 2561

ผู้ผ่านเข้ารอบ Live Audition ที่มีรายชื่อในเว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือก ให้แจ้งตอบรับยืนยันสิทธิ์กับทางโครงการเพื่อยืนยืนยันสิทธิ์ในการคัดเลือกรอบ Live Audition เพื่อไปสู่รอบชิงขนะเลิศต่อไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการตอบรับยืนยันสิทธิ์

1. แบบตอบรับยืนยันสิทธิ์ ( สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ประกาศผลผ่านการคัดเลือก )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

ขั้นตอนตอบรับยืนยันสิทธิ์

1. เข้า www.kidssai.com
2. คลิกที่ Banner ประกาศผลการคัดเลือก
3. ดาวน์โหลด และ ปรินท์แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ ตรงช่องยืนยันสิทธิ์ ไปกรอกรายละเอียด
4. ถ่ายรูปแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ , สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวด และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมอัปโหลดมาที่ช่องนี้

5. เก็บแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ , สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าประกวด ,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาบัตรนักเรียน เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์ในวันที่
25 ส.ค.61 อีกครั้ง

**หมายเหตุ**หากไม่มีบัตรนักเรียนให้ขอใบรับรองสภาพความเป็นนักเรียนพร้อมลายเซ็นครูประจำชั้นมาทดแทน ****

**หมายเหตุ** หากผู้ผ่านเข้ารอบไม่แจ้งตอบรับยืนยันสิทธิ์ตามวันเวลาดังกล่าวทางโครงการจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ในทันทีและจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มีคะแนนในต่อไปแทน

25 สิงหาคม 2561

ผู้ผ่านเข้ารอบ Live Audition ทุกประเภท เดินทางมายัง @ ลาน Atrium SHOW DC เพื่อแสดงสดโชว์ความสามารถต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปโดยยื่นหลักฐาน ณ จุดลงทะเบียนดังนี้

1. เอกสารแบบตอบรับการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านเข้ารอบ Live Audition
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้าประกวด

รายละเอียดการเดินทาง

28 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Live Audition เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยแบ่งตามประเภทดังนี้

• Acting Contest 8 คน (แบ่งประเภท ชาย 4 คน หญิง 4 คน)
• Music Contest 4 ทีม
• Dancing Contest 4 ทีม

29-31 สิงหาคม 2561

ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ยืนยันสิทธิ์ผ่าน www.kidssai.com ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น โดยจะต้องสามารถร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคิดใสไทยแลนด์ แคมป์ของสถาบัน 360 VAcademy ในวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี และเข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน ณ @UITRA Arena SHOW DC ได้

***คะแนนการเข้าค่ายจะเป็นการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปริญญาตรี โดยไม่จำกัดประเภทการสมัครแต่อย่างใด

***ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายดังกล่าว ทางโครงการฯ จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยทันที

17-19 กันยายน 2561

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าค่ายคิดใสไทยแลนด์ แคมป์ของสถาบัน 360 VAcademy ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเดินทางมายังจุดนัดพบ เพื่อลงทะเบียน ณ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2561

การประกวดแข่งขัน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ณ Ultra Arena SHOW DC
โดยผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องแสดงความสามารถบนเวทีเพื่อเป็นการคัดเลือกรอบสุดท้าย พร้อมประกาศผลรางวัลสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4
โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้


ประเภท Dancing Contest• รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสิทธิ์เซ็นสัญญาเข้าสังกัดค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
• รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท


ประเภท Music Contest• รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสิทธิ์เซ็นสัญญาค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เพื่อร่วมงานกับค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เม้นท์ โดยร่วมทำซิงเกิ้ลเพลงในสไตล์ของคุณประกอบภาพยนตร์
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท


ประเภท Acting Contest• รางวัลชนะเลิศสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 (ชาย 1 ตำแหน่ง และ หญิง 1 ตำแหน่ง) ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ สายสะพาย ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสิทธิเซ็นสัญญา เพื่อร่วมงานกับค่าย 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมงาน อาทิ นักแสดงในภาพยนตร์ ละคร ซิทคอม ถ่ายแบบปกนิตยสาร งาน Event งานโฆษณา ตามที่กำหนด
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล 8,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท
• รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมรับเงินรางวัลละ 3,000 บาท

รางวัลพิเศษ

ทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 ทุน โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ที่เข้าร่วมค่ายคิดใสไทยแลนด์ แคมป์ของสถาบัน 360 VAcademy โดยการเก็บคะแนนในค่ายเท่านั้น

รางวัลรักความเป็นไทย

ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องนำชุดที่แสดงถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย เพื่อเข้าประกวดชิงรางวัลในคืนวันที่ 19 กันยายน 2561

รางวัล Popular Vote

คัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและมีผลโหวตสูงสุดจากผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศ


สร้างสรรค์โดย

สนับสนุนโดย

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด190
ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรสอบถาม 02-5195559 ต่อ 12

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/kidsaithailand


Copyright © 2015-2017 by Kidsai Thailand Season 3. All Right Reserved.

Google+