ขั้นตอนการสมัคร คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4

รับสมัครทาง Online เท่านั้น ตั้งแต่ 19 มีนาคม – 31 กรกฏาคม 2561


 1. อ่านกติกา คุณสมบัติ การสมัครเข้าแข่งขัน และกดปุ่มยอมรับข้อตกลง
 2. กรอกรายละเอียดการรับสมัครอย่างสมบูรณ์ *** ผู้สมัครจะต้องระบุกิจกรรม ที่เคยปฏิบัติหรือได้เข้าร่วม ในชุมชน หรือ โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ ด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬาดนตรี ด้านศาสนา ด้านการศึกษา เป็นต้น
 3. ส่งคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถในแต่ละประเภท โดยอัพโหลดผ่านทาง www.kidssai.comกำหนดการ คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4


 • รับสมัคร วันที่ 19 มีนาคม – 31 กรกฏาคม 2561
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศผล Audition ผู้ผ่านเข้ารอบแรก (พิจารณาจากคลิปวิดีโอ) {แบ่งประเภทผู้ผ่านเข้ารอบดังนี้ Music Contest 10 วง, Dancing Contest 10 ทีม, Acting Contest 16 คน}
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ผู้ผ่านเข้ารอบจาก Audition คลิปวิดีโอ แสดงสดบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ Final {แบ่งประเภทผู้ผ่านเข้ารอบดังนี้ Music Contest 4 วง, Dancing Contest 4 ทีม,Acting Contest 8 คน}
 • วันที่ 17-19 กันยายน 2561 ผู้ผ่านเข้ารอบ Final คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เข้าอบรมพัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพรอบด้าน กับคิดใสไทยแลนด์แคมป์
 • วันที่ 20 กันยายน 2561 พิธีประกาศผลสุดยอดเยาวชน คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4


รูปแบบ คุณสมบัติ กติกา การรับสมัคร


ปลุกพลัง และ ยีนส์ความมันส์ ในตัวคุณ ถึงเวลาที่น้องๆ จะได้ปล่อยพลังกับความสามารถที่มีในตัวออกมา กับการประกวด คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เพื่อสร้างฝันสู่การเป็นคนบันเทิงแบบมืออาชีพ
การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้


 • คิดใส ไทยแลนด์ Music Contest ค้นหาสุดยอดเยาวชนวงดนตรีคนรุ่นใหม่ คิดใสไทยแลนด์
 • คิดใส ไทยแลนด์ Dancing Contest ค้นหาสุดยอดเยาวชน นักเต้นเท้าไฟทรงพลัง ขาแดนซ์
 • คิดใส ไทยแลนด์ Acting Contest ค้นหาสุดยอด หนุ่มสาววัยใส บุคลิกภาพดี มาก--ความสามารถ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เข้าสู่การเป็นนักแสดง
1. คิดใส ไทยแลนด์ Music Contest ค้นหาสุดยอดเยาวชนวงดนตรีคนรุ่นใหม่ คิดใสไทยแลนด์


กติกาการรับสมัคร


 • ทุกทีมที่เข้าประกวดการแข่งขัน จะต้องเป็นวงดนตรีที่มีสมาชิก 4 - 6 คน ต่อทีม
 • ทุกทีมที่เข้าประกวดการแข่งขันจะต้องตั้งชื่อวง และ ถ่ายรูป สมาชิกในวงให้ครบทุกคน พร้อมกรอกรายละเอียดการรับสมัครอย่างสมบรูณ์
 • นำเสนอบทเพลง Searching for love มีมี่ ลี ในรูปแบบสไตล์ของวงตัวเอง ที่โดดเด่น น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำใคร และต้องส่งเป็นคลิปวีดีโอเพลงดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที


คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • สมาชิกทุกคนในวงจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน อายุระหว่าง 15-18 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2546) เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย
 • ผู้สมัครมีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถด้านการเล่นดนตรี มั่นใจ กล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรมาก่อน
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ การโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดทุกทีมต้องมีบุคลิกภาพดี ไม่มีรอยสัก ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด
 • ต้องไม่ติดสัญญากับสังกัดหรือค่ายใดๆ ทั้งสิ้น2.คิดใส ไทยแลนด์ Dancing Contest ค้นหาสุดยอดเยาวชน นักเต้นเท้าไฟทรงพลัง ขาแดนซ์**


ค้นหาสุดยอดเยาวชน นักเต้นเท้าไฟทรงพลัง เพลง Searching for love ของศิลปินสังกัด 360 องศา วีอะคาเดมี่ เป็นการแสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่กล้า แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และทำให้ร่างกายแข็งแรง แสดงถึงความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และห่างไกลยาเสพติด พร้อมเป็นเวทีที่สามารถพฒันาฝีมือก้าว ไปสู่การเป็นนักเต้นระดับประเทศต่อไป


กติกาการรับสมัคร Dancing Contest


 • ผู้เข้าประกวดการแข่งขัน จะต้องเป็นในรูปแบบทีม มีสมาชิก 4-5 คน ต่อทีมเท่านั้น
 • ทุกทีมที่เข้าประกวดการแข่งขันจะต้องตั้งชื่อทีม และ ถ่ายรูป สมาชิกในทีมครบทุกคน พร้อมกรอกรายละเอียดการรับสมัครอย่างสมบรูณ์
 • ผู้เข้าประกวดการแข่งขันแต่ละทีมจะต้องส่ง Clip VDO Cover Dance เพลง Searching for Love มีมี่ ลี ในรูปแบบสไตล์ของทีมตัวเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที ที่เห็นหน้าสมาชิกในทีมครบทุกคน โดยไม่มีการตัดต่อใดๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร Dancing Contest


 • สมาชิกทุกคนในวงจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน อายุระหว่าง 15-18 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2546) เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย
 • มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถด้านการเต้น กล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรมาก่อน
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ การโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดทุกทีมต้องมีบุคลิกภาพดี ไม่มีรอยสัก ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด
 • ต้องไม่ติดสัญญากับสังกัดหรือค่ายใดๆ ทั้งสิ้น3.คิดใส ไทยแลนด์ Acting Contest ค้นหาสุดยอด หนุ่มสาววัยใส บุคลิกภาพดี มาก--ความสามารถ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เข้าสู่การเป็นนักแสดง


ค้นหาสุดยอด หนุ่มสาววัยใส บุคลิกภาพดี มากความสามารถ มีความมั่นใจกล้าแสดงออก เข้าสู่การเป็น นักแสดงในสังกัด 360 องศา วีอะคาเดมี่ เป็นการแสดงถึงบุคลิกภาพ ความสุภาพเรียบร้อยและพลงัของคนรุ่นใหม่ที่กล้า แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ คิดใสใจสะอาดดิดดีทำ ดีรู้จักการให้ อภัย มีน้า ใจต่อคนอื่น และเต็มไปด้วยความสามารถ รู้ จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้


กติกาการรับสมัคร Acting Contest


 • ผู้เข้าประกวด จะต้องส่ง Clip VDO แนะนำตัวเอง พร้อมความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ความยาวไม่เกิน 3 นาที อาทิ การถ่ายทอดอารมณ์การใช้น้ำเสียง หรือ ลีลา บุคลิกภาพทางการเดิน ทางด้านการแสดง ในรูปแบบของคุณ
 • พร้อมกรอกรายละเอียดการรับสมัครอย่างสมบรูณ์


คุณสมบัติผู้สมัคร Acting Contest


 • ผู้สมัครอายุระหว่าง 15-18 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2546) เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย พร้อมมีใบรับรองความเป็นนักเรียนของสถาบันนั้นๆ เช่น ใบผลการเรียนล่าสุด
 • เพศหญิงต้องมีส่วนสูง165 เซนติเมตร ขึ้นไป / เพศชาย ต้องมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร ขึ้นไป
 • ผู้สมัครมีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ มั่นใจ กล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรมาก่อน
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ การโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดการแข่งขันต้องมีบุคลิกภาพดี ไม่มีรอยสัก ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิด
 • ต้องไม่ติดสัญญากับสังกัดหรือค่ายใดๆทั้งสิ้น


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรสอบถาม 02-5195559 ต่อ 12

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/kidssai
Kidsai Facebook fanpage