About Us

เนื่องด้วยบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยอันเป็นอนาคตของชาติ และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้คิดดี ทำดีทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์ค่านิยม และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้รู้จัก รักสามัคคี ได้พัฒนาทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่เยาวชน ผ่านกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา  ด้านการศึกษา  ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อม  ทางโครงการฯ จึงได้จัดการประกวดแข่งขันสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ขึ้นในปี 2558 มาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทย ที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง พร้อมรับทุนการศึกษา โล่เกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ 

โครงการ คิดใส ไทยแลนด์ ไม่เพียง เปิดพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองให้กับเยาวชนเท่านั้น แต่ยังได้มอบสิ่งต่างๆ ที่มีค่ามากกว่าเงินรางวัลอีกด้วยนั่นก็คือ ประสบการณ์จริงที่ทุกคนได้สัมผัส เป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณการเป็นกระบอกเสียง การเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไปอีกด้วย ฉะนั้นการจัดตั้งโครงการฯนี้ จึงคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างรากฐานความงดงามทั้งกายวาจาใจให้กับเยาวชนคิดใสอย่างยั่งยืน

เป้าหมายโครงการฯ

  • ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
  • สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชนและครอบครัว
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนไทยสัมผัสและพัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อ การพัฒนาศักยภาพ
  • สร้างสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างคนคุณภาพ
  • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีใจเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
  • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และอยู่เป็น

“ต้องถามก่อนว่า คุณเกิดมา คุณมีความฝันไหม มีความฝันอะไร แล้วคุณได้ท้าทายความฝันของตัวเองหรือยัง…ต้องลงมือทำ อย่าหยุดอยู่กับที่เพราะเมื่อได้ทำแล้ว คุณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณชอบหรือรักมันหรือเปล่า นั่นใช่ตัวตนของคุณจริงๆ มั๊ย เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกของความสำเร็จ นั่นก็คือความกล้าที่จะเดินเข้าหาโอกาส ซึ่งเวทีคิดใส ไทยแลนด์แห่งนี้ รอคุณอยู่  เราเปิดโอกาสให้เขาได้ดึงความสามารถ ดึงศักยภาพออกมา เพื่อร่วมตามล่าความฝัน และลงมือทำ ท้าทายความสามารถ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง…” 

“เราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง performing การสร้างสรรค์โชว์บนเวทีด้วย จุดสำคัญคือการถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชม เมื่อเรายืนอยู่จุดนั้นแล้ว การให้ความบันเทิงถือเป็นหน้าที่ของผู้แสดงโชว์ เราต้องโชว์ศักยภาพที่ดีออกมาให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ต้องเต็มที่กับทุกๆ วินาทีที่โชว์  พี่เชื่อว่าทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัว เพียงแค่ต้องแสดงออกให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงให้ได้” 

“การเป็นนักแสดงที่ดี อันดับแรกต้องกล้าแสดงออกก่อน ที่พบบ่อยๆ คือ เมื่อขึ้นเวทีแล้วหลายๆ คนไม่มีความมั่นใจ ทำให้แสดงได้ไม่เต็มที่ ในเบื้องต้นควรจะเลือกบางอย่างที่เราถนัดและมีศักยภาพเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องเลือกบทที่ท้าทายเกินตัวมากไป แต่เลือกบทที่เราเข้าใจจริงๆ อย่างลึกซึ้ง การแสดงต้องมีความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด และที่สำคัญต้องมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อาจจะลองฝึกซ้อมที่บ้านและคุณพ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิด เพื่อทดสอบว่าการแสดงของเราทำให้คนดูชอบและรู้สึกไปกับเราหรือเปล่า” 

“คิดใส ไทยแลนด์ คือเวทีที่จะนำพา คนมีฝัน ให้เดินไปสู่ความสำเร็จที่เป็นจริง หากคุณเป็นเยาวชนที่มีความสามารถ มีความกล้า อย่ารอช้า เมื่อก้าวเร็ว ความสำเร็จก็ยิ่งใกล้เข้ามา  เวลาและโอกาสไม่เคยคอยใคร…”