NEWS

พิชิตฝัน ด้วยความสามารถ!!

พิชิตฝัน ด้วยความสามารถ!!

    โครงการคิดใสไทยแลนด์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้คิดดี ทำดีทั้งกาย วาจา ใจ จึงได้มีจัดการประกวดแข่งขันสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ขึ้นในปี 2558 มาจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทย ที่เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง โดยเราจะพัฒนาศักยภาพของน้องๆทั้งด้านการแสดง ด้านการร้องเพลง ด้านการพูด ด้านการเต้น และด้านบุคคลิกภาพ เพื่อให้น้องๆกลายเป็นสุดยอดเยาวชนความสามารถครบด้าน!!
นอกจากความรู้ความสามารถที่น้องๆจะได้รับกลับไปจากบ้านคิดใสแล้ว น้องๆยังมีโอกาสช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของน้องๆได้อีกด้วย เพราะคิดใสไทยแลนด์แจกทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็น..มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต บอกเลยว่าให้ทุนกันยาวๆเต็มอัตราฟรี!! 4 ปี จนจบการศึกษา ในคณะและสาขาอะไรก็ได้ที่น้องๆสนใจ ***ยกเว้นสาขาทางการแพทย์***
ของรางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้วนะคะ!! หากน้องๆอยากมีทุนการศึกษาได้เรียนฟรี เงินรางวัล รวมถึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการบันเทิง คิดใสไทยแลนด์ คือประตูที่จะพาน้องๆไปสู่งฝันของน้องๆได้อย่างแน่นอน!!!

#คิดใสไทยแลนด์ #การแข่งขัน #การประกวด #เยาวชน #ร้องเพลง#เต้น #การแสดง #นักร้อง #ศิลปิน #ดารา #วงการบันเทิง