NEWS

งานแถลงข่าวเปิดโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

 


งานแถลงข่าวเปิดโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

“พัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต”

      สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิปัญญาวุฒิ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิด “โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6” อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหน้า MCC HALL เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล, พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, พันโท หนุน ศันสนาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, คุณสุพิชญา นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค เลขานุการมูลนิธิปัญญาวุฒิ และดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้ดำเนินงานโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 ร่วมประกาศพลังและเปิดรับการรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ, คุณพศิน เรืองวุฒิ, คุณบัณฑิต ทองดี และ คุณสุภัชญา ลัทธิโสภณกุล รวมถึงสัมภาษณ์พิเศษกับทูตคิดใส นักแสดงชื่อดังของเมืองไทย คุณกมลชนก เขมะโยธิน, คุณธชย ประทุมวรรณ, คุณปวรวรรณ วีระภุชงค์ ให้เกียรติร่วมงานอีกด้วย

     ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการพนันในกลุ่มวัยรุ่น จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี ภายใต้สโลแกน “พัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต” ให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ขณะเดียวกันมูลนิธิปัญญาวุฒิ อีกหนึ่งองค์กรที่ได้ยืดมั่นแนวคิดและอุดมการณ์ในการส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นชาติไทยให้ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น พร้อมเล็งเห็นปัญหาการพนันในกลุ่มวัยรุ่นเช่นกัน จึงได้ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน ผ่านโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 ในครั้งนี้ด้วย

     นอกจากนี้ทางโครงการฯ จะทำกิจกรรมสัญจร ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ 4 ภาค (กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, เชียงใหม่ และสุราษฏ์ธานี) พัฒนาเยาวชนผ่านการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรมากมาย อาทิ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น

     ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 13-18 ปี ที่มีความสามารถพิเศษ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชิงโล่เกียรติคุณ สายสะพาย เงินรางวัล และทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิง โดยผ่านการส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที แนะนำตัว แสดงความสามารถพิเศษ พร้อมบอกวิธีเยาวชนห่างไกลการพนันได้อย่างไร ในแนวคิดที่ว่า “เท่ได้ โดยไม่พึ่งการพนัน” สมัครได้ที่ www.kidssai.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น