ไม่มีหมวดหมู่

ขอแสดงความยินดี กับ 20 คนสุดท้าย KIDSAI THAILAND season 6

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน อักษรนำหน้าชื่อ หรือลำดับที่การสมัครแต่อย่างใด

 

ในกรณีที่ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้ายสละสิทธิ์ ทางโครงการจะให้สิทธิรายชื่อสำรองเข้ารับสิทธิ์แทนทันที ตามลำดับดังต่อไปนี้

1. 
2.
3.
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

การยืนยันสิทธิ์
>>ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ยืนยันสิทธิ์ได้ที่

คลิกยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย

ภายใน 2 มีนาคม 2565 (ก่อนเที่ยงคืน)

 

>ผู้มีรายชื่อสำรองยืนยันสิทธิ์ได้ที่ 

คลิกยืนยันสิทธิ์ผู้มีรายชื่อสำรอง

ภายใน 2 มีนาคม 2565 (ก่อนเที่ยงคืน)

————————————————————————————————-

การเข้าค่าย Kidsai Thailand Camp สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 20 คนสุดท้าย

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม : การอบรมฝึกพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้านการแสดงออก ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความพร้อมทางด้านอารมณ์ สติปัญญา  โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สู่การเป็นเยาวชนคุณภาพ ผ่านกิจกรรม workshop ทดสอบ ประเมินผล และแสดงศักยภาพบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ รอบชิงชนะเลิศ โดยโครงการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป เมื่อผู้เข้าประกวดยืนยันสิทธิ์ครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว

——————————————————————–

“ทางโครงการขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับผู้เข้าประกวดที่น่ารักทุกคน ด้วยความรักและอบอุ่นใจอย่างยิ่ง แล้วพบกันนะคะ”

-คณะทำงานโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6-