NEWS

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 20 คนสุดท้าย โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

การยืนยันสิทธิ์

ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย


คลิกยืนยันสิทธิ์

ภายใน 2 มีนาคม 2565 (ก่อนเที่ยงคืน)

ผู้ที่มีรายชื่อสำรอง


คลิกยืนยันสิทธิ์

ภายใน 2 มีนาคม 2565 (ก่อนเที่ยงคืน)

การเข้าค่าย Kidsai Thailand Camp สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 20 คนสุดท้าย
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม :
ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม : การอบรมฝึกพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้านการแสดงออก ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความพร้อมทางด้านอารมณ์ สติปัญญา  โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ สู่การเป็นเยาวชนคุณภาพ ผ่านกิจกรรม workshop ทดสอบ ประเมินผล และแสดงศักยภาพบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ รอบชิงชนะเลิศ โดยโครงการจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป เมื่อผู้เข้าประกวดยืนยันสิทธิ์ครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว

“ทางโครงการขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
ผู้เข้าประกวดที่น่ารักทุกคน ด้วยความรักและอบอุ่นใจอย่างยิ่งแล้วพบกันนะคะ”
-คณะทำงานโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6-