NEWS

คิดใสสัญจร ลุยต่อ!! 4 โรงเรียนภาคกลาง ค้นหาสุดยอดเยาวชน “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7”

         เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7 ขนทัพความสนุกทั้งสารและบันเทิง ไปให้น้องๆ ในโรงเรียนภาคกลางกันแบบจัดเต็ม เริ่มด้วย 2 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม โรงเรียนคงทองวิทยา , โรงเรียนสหบำรุงวิทยา และ อีก 2 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

         นำทีมโดย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7 มาพร้อมกับคิดใสไอดอล นั่นก็คือ พี่ไนกี้ นิธิดล ป้อมสุวรรณ คิดใสไอดอล ด้านศาสนา ประจำปี 2565 และตัวแทนสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์รุ่นพี่  ปุ๊กกี้ ปริชาต คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 1 , น้ำทิพย์ กนกวรรณ คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 1, เฟรส ณัฐกรณ์ คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 3 และ น้องต้นหอม คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

       บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสาระความบันเทิง แบบครบรสที่มอบให้กับน้องๆ ทั้ง 6 โรงเรียน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเยาวชนไทย ให้ห่างไกลการพนัน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา, การศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม, กีฬา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มาร่วมแจกของรางวัลให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันแบบไม่อั้น และพิเศษกับการเปิดบูธรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันการค้นหาสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7  อีกด้วย

         สำหรับโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการพนันในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี ภายใต้สโลแกน “พัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต”