NEWS

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 7

 

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ต้องยืนยันสิทธิ์และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมการประกวด ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

**คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**