NEWS

คึกคักสุดๆ! น้องๆคิดใส งัดไม้เด็ดหวังพิชิตชัย รอบ Live Audition

คึกคักสุดๆ! น้องๆคิดใส งัดไม้เด็ดหวังพิชิตชัย
รอบ Live Audition

วันที่ 25 ส.ค.2561 ณ ลาน Atrium Show DC พระราม 9 “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” จัดการประกวดรอบ Live Audition เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามารถและคิดดี ทำดี ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงค์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ Music Contest , Dancing Contest และ Acting Contest ซึ่งผู้ผ่านเข้าสู่รอบ Final จะได้ไปเข้าค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนกับสถาบัน 360 VAcademy ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี และ ร่วมประกวดรอบ Final ชิงตำแหน่งสุดยอดเยาวชน “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” คนต่อไป

ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Music Contest

ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Dancing Contest

ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Acting Contest ( หญิง )

ผู้ผ่านเข้ารอบ Final ประเภท Acting Contest ( ชาย)