idol

โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

โต๋เชื่อว่าทุกคนมีความฝัน และต้องการเดินตามฝันของตัวเอง สิ่งสำคัญที่จะสามารถทำให้ความฝันเป็นจริงได้ ก็คือการรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม รู้หน้าที่ของตนเอง เป็นคนดีของสังคม และที่สำคัญต้องมีวินัยในตัวเอง

-โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร-
ศิลปิน นักร้อง นักดนตรี