idol

เอ พศิน เรืองวุฒิ

ดีใจครับที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของเราเป็นคนดีมีคุณธรรม คิดดีทำดีและพูดดีครับ

-เอ พศิน เรืองวุฒิ-
ดารา นักแสดง