idol

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ

เรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่ควรอยู่คู่กับสังคมไทยไป และผมก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปกรรมวัฒนธรรมของไทยไว้ในคนรุ่นหลังได้ร่วมชื่นชมครับ

-เก่ง ธชย ประทุมวรรณ-
ศิลปิน นักร้อง