kidssai-idol-1

คิดใส ไอดอล
ฑูตคิดใสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ ช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้นำมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวให้เป็นเยาวชนคิดใสที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป

มิ้น รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร

มิ้น รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร ทูตคิดใส ไอดอล 2565 ด้าน […]

เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์

เจษ เจษฎ์พิพัฒ ทูตคิดใส ไอดอล 2565 ด้านสิ่งแวดล้อม Face […]

พริม พริมา พันธุ์เจริญ

พริม พริมา พันธุ์เจริญ ทูตคิดใส ไอดอล 2565 ด้านการศึกษา […]

เฟม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุลทูตคิดใส

เฟม ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุลทูตคิดใส ไอดอล 2565 ด้านศาส […]

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ทูตคิดใส ไอดอล 2565 ด้านศิลปและวัฒน […]

นาว ทิสานาฏ ศรศึก

นาว ทิสานาฏ ศรศึก – ฑูตคิดใสไอดอล ด้านศิลปวัฒนธรร […]

ภณ ณวัสน์ ภู่พันธ์ชสีห์

ภณ ณวัสน์ ภู่พันธ์ชสีห์ ฑูตคิดใสไอดอลด้านการศึกษา Faceb […]

ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์

ทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ฑูตคิดใสไอดอล ด้านกีฬาปี […]

ซาร่า เล็กจ์

การที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมทำให้ชีวิตเราดีตามไ […]

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม

นาฏศิลป์ไทยสิ่งที่ทรงคุณค่าของชาติ ตุ๊กกี้มีโอกาสได้เรี […]

เก่ง ธชย ประทุมวรรณ

เรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นสิ่งที่ควรอยู่คู่กับสังคมไ […]

เอ พศิน เรืองวุฒิ

ดีใจครับที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพ […]

โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

โต๋เชื่อว่าทุกคนมีความฝัน และต้องการเดินตามฝันของตัวเอง […]

พาย ญาดาธิป สายแสงทอง

-พาย ญาดาธิป สายแสงทอง- ฑูตคิดใสไอดอล Facebook iconFace […]

ใยไหม มรกต หทัยวสีวงศ์

ใยไหม มรกต หทัยวสีวงศ์ ดารา,นักแสดง Facebook iconFacebo […]

ร้อยโทหญิงพิมดาว พานิชสมัย หรือ มัดหมี่

-ร้อยโทหญิงพิมดาว พานิชสมัย หรือ มัดหมี่- ดารา นักแสดง […]

ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์

-ยอร์ช ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์- ดารา นักแสดง Facebook icon […]

แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด

แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด ดารา,นักแสดง Facebook iconFaceboo […]

หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์

-หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธุ์ – อาชีพ ผู้สร้างละคร Fa […]

สมิทธิ์ อารยะสกุล

สมิทธิ์ อารยะสกุล แพทย์,นักร้อง,พิธีกร Facebook iconFac […]

มะปราง วิราการณ์ เสณีตันติกูล

มะปรางเชื่อว่า สังคมจะน่าอยู่ ถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาสิ่ […]

อเล็กซ์ อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์

-อเล็กซ์ อเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ – ดารา นัก […]

ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร

-ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร – นักแสดง พิธีกร Face […]

สู่ขวัญ บูลกุล

– สู่ขวัญ บูลกุล – พิธีกรข่าว, นักแสดง , ผู […]

มะปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล

มะปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ดารา นักแสดง Facebook iconF […]

นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดง Facebook iconFacebookTw […]

แพตตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

แพตตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา นักแสดง Facebook ic […]

ต้นน้ำ ธนรัช จงสุทธานามณี 

ต้นน้ำ ธนรัช จงสุทธานามณี  ศิลปิน นักร้อง Facebook […]

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ Facebook iconFacebookTwitter […]

เอ ไชยา มิตรชัย

เอ ไชยา มิตรชัย นักแสดงลิเก คณะ ไชยา, นักแสดง, นักร้อง, […]

เดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine